Säkerhet

I en vardag med ökad komplexitet, sårbarhet och affärsrisk är grundläggande kommunikationssäkerhet på alla områden otroligt viktigt.

 

Hur väl samverkar människa, teknik och rutiner samt hur hanteras identitet, information och spårbarhet i en verksamhet som växer och digitaliseras i allt högre takt.

Informationshantering

Delning

Nätverk

Video

Hothantering

Dokumentering