Verksamhetsstöd

Vi anpassar vårt verksamhetsstöd helt efter din verksamhets nuvarande behov och situation.

 

Våra tekniker har möjlighet att hjälpa dig både på plats i dina egna lokaler eller på distans. Vid behov är vi tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan.

Installation

Utbildning

Support

Inköp

Inventering

Hantering